Informatie

Algemeen

Lid worden

Wil je een keer de sfeer van TC Arendskerke komen proeven ? Dat kan. Neem hiervoor contact op met een van onze bestuursleden. Ook voor overige vragen kunt contact opnemen. ( zie telefoonnummer hieronder ) Indien je besluit lid te worden van onze toerclub wordt je ook automatisch als lid bij de NTFU opgegeven. Leden zijn – beperkt – verzekerd via de NTFU. ( Voor meer informatie zie website NTFU.)

Voor het jaar 2022 is de contributie vastgesteld op € 50,- Dit bedrag wordt via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven

Lidmaatschap beëindigen

Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen, doe dit dan vóór 31 december van het lopende kalenderjaar. Indien u dit later doet bent u het verschuldigde lidmaatschapsgeld van dat jaar gewoon verschuldigd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen, of het reactieformulier invullen

 

Functie

Naam

Telefoonnummer

E-mail

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Webbeheer

Frank Witkam

Edwin van Oosten

Arno Witkam

Sacco Paauwe

Cees Beenhakker

Johnny Uitterhoeve